Skip to content
GRATIs webinar
 

Skolemiljøene som skaper skolevegring

Marie-Lisbet Amundsen, har i hele sitt yrkesaktive liv vært opptatt av sosialt marginaliserte grupper i samfunnet, noe som også gjenspeiles i hennes forskning. Hun leder i dag en forskergruppe ved USN, og har de siste årene blant annet gjennomført flere studier rettet mot skolevegringsproblematikk.
 

I dette webinaret ser vi nærmere på sammenhengen mellom skolemiljø og skolevegring og det vil være mulighet for å stille spørsmål og kommunisere med Marie-Lisbet Amundsen under webinaret.

Vel møtt!

Målgruppe: skoleledelse og lærere

 
 
  • 15. februar kl 1430-1530 på Teams
jente i skolegård