Skip to content

Elevoppfølging satt i system:

Full kontroll på oppfølging av dine elever.

Engage Oppfølging er en modul i Engage for enkel og trygg elevoppfølging.
fullview-dashboard

 

 

dashboard-conexus

Følg elevene og utviklingen gjennom hele skolegangen.

Med Engage Oppfølging vil du endelig kunne ha full oversikt over elevoppfølgingen på dine elever. Dette verktøyet systematiserer registreringen, organiseringen og oppfølgingen av observasjoner man gjør på elevene på en ryddig og enkel måte!

Enkel registrering av observasjoner – og tiltak.

Engage Oppfølging gjør det enkelt å holde oversikt og registrere observasjoner om elever. Du kan velge hva observasjonene er knyttet til og hvilke elever det gjelder.

 

observasjon2

"Oppfølging i Engage er ideelt for å følge opp barna, og for å legge til rette for enklere samarbeid mellom lærerne"

Leif Arild Haaland
Assisterende rektor på Den Norske Skolen i Málaga
FÅ GRATIS DEMO

Se Engage Oppfølging i aksjon.

Få en gratis gjennomgang av Engage Oppfølging
teacherchangee

Bytte skole eller lærer? Ikke noe problem.

Med Engage Oppfølging følger viktig informasjon elevene. Dersom en lærer slutter, eller kun er midlertidig innom, vil alle observasjoner og tiltak følge eleven slik at den fremtidige læreren får all historikk. Dersom eleven bytter skole kan elevloggen enkelt overføres til den nye skolen.

Sikker lagring av alle data i henhold til GDPR og personvern.

Ved å samle elevoppfølging, notater og observasjoner i Engage Oppfølging vil du være helt sikker på at dataen ligger trygt lagret i plattformen, i henhold til personvernsregler og GDPR.

gdprsec

 

 

  VIL DU VITE MER?

Få full kontroll på din elevoppfølging.

Dersom du har Engage er du allerede klar for å bruke Oppfølging. Kontakt oss for å få en gjennomgang av  Oppfølging og se hvordan du kan få kontroll på din elevoppfølging.